Paul Pardon

Lid Afdelingsbestuur, Gemeenteraadslid

  Arts, crisisexpert en humanitair vrijwilliger

  Mijn engagement

  Als dokter in het ziekenhuis van Geraardsbergen, expert crisisbeheer bij het ministerie van Volksgezondheid en humanitair vrijwilliger, o.a. met B-FAST en het Rode Kruis,  ben ik mij ten volle bewust van het belang van een goede zorg en gezondheid in een veilige en betrouwbare omgeving en dit voor ieder van ons.

  Gezondheid

  Met CD&V Oost-Vlaanderen ga ik voluit voor een samenleving die zich actief inzet voor de levenskwaliteit van iedereen. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan onze gezondheid, ons hoogste goed. We moeten deze met al onze kennis en kunde beschermen en hierbij oog hebben voor jong en oud. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we niet  alleen verder moeten investeren in het genezen van zieken maar veeleer nog in het voorkomen van ziektes door het stimuleren en bewustmaken van gezonde voedingsgewoontes en levensstijlen van jongs af aan, en door het beperken of verbieden van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of voor onze gezondheid.

  Werkbaar werk

  Naast zorg dragen voor jezelf en elkaar is werk in een gezonde omgeving cruciaal. We behoren tot de top tien van de rijkste landen ter wereld maar op het vlak van psychisch welzijn scoren we jammer genoeg heel wat minder. Iedereen kent bvb. wel iemand die met een burn-out kampt. Onderliggende factoren zijn hierbij vaak stress op de werkvloer en de werksfeer. Je job met plezier doen, jezelf kunnen ontwikkelen en gewaardeerd weten door je collega’s en baas, zijn immers een elementaire basis waarvoor we samen verantwoordelijk zijn en waarvoor ik, met uw hulp, wil zorgen. Want werk biedt hoop en perspectief.

  Behoud van de open ruimte

  Meer aandacht voor het behoud van de open ruimte, niet enkel voor recreatie en natuur maar ook voor de landbouw, is daarnaast van vitaal belang om het welzijn te waarborgen. Het mooie landschap dat ons rest moet we beschermen tegen verdere versnippering en de stedelijke kernen moeten opgewaardeerd worden tot aangename en veilige woongebieden met oog voor duurzame KMO’s en familiebedrijven. We moeten onze land- en tuinbouw koesteren en daarom wil ik me inzetten voor de leefbaarheid van deze sector die onmisbaar is voor een gezonde voedselproductie.

  Milieu

  Zoals de meeste mensen erger ik me enorm aan zwerfvuil, afval in de weiden, de plasticvervuiling in de oceanen. Omdat jaarlijks meer dan 8 miljoen ton plasticafval in zee terecht komt, vinden we o.a. microplastics in de voedselketen. Dit maakt de dieren ziek, belast ons milieu en tast onze gezondheid aan en ook kost het opruimen ervan handenvol geld dat veel nuttiger kan besteed worden. Dit wil ik verder en meer bestrijden, ook in het belang van de komende generaties. Hierbij zijn het beperken van de afvalproductie en verdere sensibilisering concrete streefpunten.

  Mobiliteit

  Verder ga ik voor de uitbouw van een beter fietswegennet. Onveilige fietswegen brengen meer auto’s op de baan en aan de schoolpoort met nog meer onveiligheid als gevolg. Deze cirkel moeten we doorbreken. Landen zoals Denemarken en Nederland tonen dat dit kan!

  Onderwijs

  Onderwijs en kennis is ook een punt dat ik een warm hart toedraag. Ons onderwijssysteem behoort tot de wereldtop en ik wil er mee over waken dat dit zo blijft. Menselijk kapitaal is immers onze belangrijkste troef. Elk kind moet de kans krijgen om zijn talenten ten volle te kunnen ontwikkelen. En ook volwassenen moeten kunnen rekenen op een leven lang leren.

  Een warm nest in een betrokken samenleving

  In een Vlaanderen waarin u en ik ons thuis voelen, is het gezin een cruciale hoeksteen, een plaats waar we rust vinden en ons geborgen voelen. Een veilige samenleving veronderstelt ook een sterk sociaal weefsel met een warm en bloeiend verenigingsleven waarin mensen zich kunnen ontplooien en ontspannen, en dit alles zonder de kwetsbaren en minder bedeelden te vergeten. Daarom is een betrokken samenleving essentieel. Een samenleving die zich gesteund weet door een overheid die mogelijkheden hiertoe schept en criminaliteit en overlast efficiënt aanpakt en voorkomt, een overheid die ook voldoende de zorg voor chronisch zieken en ouderen schraagt.

  Met uw steun ga ik voor een politiek die verbindt, die gedreven is door waarden en gebaseerd is op verstandhouding en respect. Ik wil aandacht hebben voor datgene dat de harten van de mensen raakt, opdat iedereen graag en goed in Vlaanderen kan leven. Kan ik op uw steun rekenen?”

  CD&V wil de subsidiestromen vanuit de Vlaamse overheid naar de lokale besturen hervormen. De Denderregio staat voor een aantal…

  Lees meer

  Gemeenteraadsleden Jef Van der Mynsbrugge en Paul Pardon nemen op 26 mei deel aan de verkiezingen. Jef staat op plaats 8 op de…

  Lees meer

  CD&V Geraardsbergen trekt in oktober naar de kiezer met een ploeg van sterke kandidaten, waarin verschillende mensen en groepen…

  Lees meer

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.